top of page

General Terms and Conditions

General terms and conditions

‘The New Rules 2011 / Legal relationship client – architect, engineer and consultant’ are applicable to all our activities.

 

Dowload the DNR 2011 here.

 

Algemene voorwaarden

Op alle werkzaamheden van BA-AS is de DNR ‘De Nieuwe Regeling 2011 / Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’ van toepassing.

 

Download de DNR 2011 hier.

Algemene voorwaarden consumenten:

Op alle werkzaamheden van BA-AS is de CR 2013 'Consumentenregeling 2013 / Rechtsverhouding consument - architect’ van toepassing.

 

Download de CR 2013 hier.

bottom of page