top of page

Masterplan TU/e science park

Masterplan TU/e science park

researcher

 

 

 

 

supervision

status

client

Bauhütte - design based research group Technische Universiteit Eindhoven

 

Adriaansens, G., van Kaathoven, B.A.H.L., Kruijf, M., Schlatmann, M., Strick, W.

2016

 

Prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp

under construction

Eindhoven university of technology

Dit Masterplan behelst het ontwerp voor de uitbreiding van de modernistische campus uit de jaren zestig van de TU Eindhoven. Het bouwt voort op de consistente en consequent doorgevoerde visie op (functionele) stedenbouw en architectuur met een primaire industriële esthetiek. Uitgangspunt is de vesterking van de groene en ruim opgezette campus van OD205, het bureau van Samuel van Embden, de architect en stedenbouwkundige van de oorspronkelijke architect en stedenbouwkundige.

De hoeveelheid bestrating in de gecultiveerde kern wordt teruggedrongen ten gunste van 'het groen' en parkeervelden worden vervangen door parkeergebouwen. Met de komst van kennisintensieve bedrijven, instituten, technisch hoger onderwijs en (student)woningen spreken we dan niet langer over de TU/e campus, maar over het TU/e Science Park. Een wetenschaps- en techniekcampus, inhoudelijk opgebouwd rondom de universiteit met een grote verscheidenheid aan functies en faciliteiten, op een eigentijdse campus dicht bij het centrum van Eindhoven.

This Masterplan does not encompass a design for a new campus but involves the extension of an existing typical modernist campus from the 60s; the campus of Eindhoven University of Technology. This kind of green, spacious campus would normally be found only in the periphery. But where the campus in the 50s was indeed planned in the outskirts of Eindhoven, it is now situated in the middle of the city: an ‘inner city' campus with 'outer city' qualities. The developed Masterplan builds on the coherent and consistently elaborated vision of (functionalist) urban design and architecture with a primarily industrial aesthetic. The strengthening of the green and generously spacious character of the campus as formulated. 

by OD205 (the office of campus architect Van Embden which formulated the original urban plan of the campus) forms the starting point. The quantity of pavement in the cultivated core of the existing campus is being reduced in favour of green space through replacing parking lots by parking buildings. With the arrival of knowledge-intensive companies, institutes, a technical college and dwellings on campus we no longer speak of TU/e campus, but of TU/e Science Park. A science- and engineering campus, substantively built around the university, with a wide variety of functions and facilities on a modern campus nearby the centre of Eindhoven.

bottom of page