top of page

Bouwstenen van de Campus

Research by design

researcher

 

book titel

 

 

 

 

status

for

supervision

Gijs Adriaansens

 

OverHolland 18/19

Universiteit en stad

Uitgeverij Vantilt

ISBN 9789460043048

2017

published

TU Eindhoven

Prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp

Typologische vergelijking van universiteitsgebouwen in Delft en Eindhoven.

De TU Delft heeft een groot en divers gebouwenbestand in uiteenlopende vormen en stijlen, verspreidt over een uitgestrekte campus. De gebouwen van de TU Eindhoven zijn typologisch en architectonisch gezien homogeen en liggen dichter bij elkaar. De Eindhovense universiteit werd in de jaren zestig van de vorige eeuw gesticht; de TU Delft kent een langere geschiedenis en heeft daardoor een ouder gebouwenbestand. Wat zijn nu precies de verschillen en overeenkomsten tussen de Delftse en Eindhovense universiteitsgebouwen? Is er een typisch Delfts en een typisch Eindhovens gebouwtype te onderscheiden? In hoeverre is het programma van de technische universiteit in de loop der jaren veranderd en verschillen de oude gebouwen van de nieuwe? En wat is de problematiek bij herbestemming van bestaande universiteitsgebouwen? Deze vragen worden onderzocht aan de hand van drie vergelijkende casestudies op basis van analysetekeningen.

Typological comparison of the Delft and Eindhoven university buildings.

Delft University of Technology has a large, varied set of buildings in all kinds of forms and styles, distributed over an extensive campus. The buildings at Eindhoven University of Technology are typologically and architecturally homogeneous, and located closer together. The Eindhoven university was founded in the 1960s; the Delft university has a longer history, and hence an older stock of buildings. So what exactly are the differences and similarities between the Delft and Eindhoven buildings? Is there a typical ‘Delft’ and a typical ‘Eindhoven’ type of building? To what extent has the university of technology programme changed over the years, and do the old buildings differ from the new ones? And what issues arise when existing university buildings have to be reassigned to new purposes? These questions will be examined in the light of three comparative case studies on the basis of analytical drawings.

bottom of page