top of page

Onderzoek naar winkelleegstand

Research by design

project

 

 

status

for

Urban design strategy

Sittard-Geleen, NL

2020

competition

Woonwijk als Noviteit

Het stadhuis van Geleen is gebouwd in de leegte tussen drie dorpen. Een eeuw later is het gebouw weer omgeven door een vorm van leegte. Deze nieuwe leegte is het gevolg van maatschappelijke veranderingen.

Online winkelen, de ‘winnende’ grote steden, klimaatverandering en nu een pandemie die de problematiek in een stroomversnelling lijkt te brengen. 

Waar de randstad kampt met bevolkingsgroei, hebben bijvoorbeeld Limburg en Geleen juist te maken met krimp. Twee kanten van dezelfde medaille, maar niet noodzakelijk goed of slecht. Dat geldt voor beide kanten.

 

Voor de regio rondt Geleen betekent dit, dat waar vroeger elke stad op zichzelf functioneerde, nu de regio als stedelijk conglomeraat werkt. De afzonderlijke steden met hun verschillende kwaliteiten vullen elkaar aan en hoeven elkaar niet te beconcurreren.

 

Hoe kan een nieuwe rol van Geleen ruimtelijk vorm gegeven worden?

 

Benieuwd naar ons ontwikkelstrategie voor Geleen en wat wij voor uw stad of gemeente kunnen betekenen? Contacteer ons!

bottom of page