top of page

Masterplan Tilburg University

Masterplan 2015 - 2030

researcher

 

 

 

 

supervision

status

client

Bauhütte - design based research group Technische Universiteit Eindhoven

 

Apelt, H., Roorda, R.P.J., Adriaansens, G.,

Notten, M.H.P., Hoogendam, E., van Kaathoven, B.A.H.L.

2016

Prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp

voorlopig ontwerp

Tilburg University

Dit Masterplan behelst het ontwerp voor de ruimtelijke vertaling van de plannen die Tilburg University heeft met haar campus (2015-2030). Het plan voorziet in een grootschalige versterking van de landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteiten en in een representatieve entree vanaf het nabijgelegen station. Het Masterplan wordt gekenmerkt door de continuering van de kwaliteiten van de bestaande campus, in het bijzonder de nalatenschappen van Jos. Bedaux, waardoor de campus zich als één evolutionair geheel weet te presenteren. Tilburg University realiseert een nieuw Onderwijs- en Zelfstudiecentrum, dat in 2017 in gebruik genomen zal worden, en is voornemens om een nieuw restaurantgebouw met studieverenigingen en een bedrijfsverzamelgebouw voor starters (incubatorgebouw) te realiseren. Ontwerpregels ten aanzien van landschap en architectuur vormen de leidraad voor de kwalitatieve inpassing van de nieuwbouw. Het Masterplan dient bovendien als onderlegger voor bestemmingsplanwijzigingen.

Tilburg University has the intention to realise a renewal of its building stock in the coming years. The first project encompasses the new development of an Education- and Self-Study Centre (ESC) that will be taken into use in 2017. After the realisation of the ESC the new development of a restaurant building with study associations is envisioned together with the development of a multi-tenant business building for startup companies (a so-called ‘incubator’). Alongside the architectural renewal of the building stock of Tilburg University the Masterplan also envisions an enhancement of the quality of the landscaping on campus scale.

The aim of the Masterplan is bilateral: to achieve a qualitative intervention of all envisioned building schemes north of the existing ‘esplanade’ and to provide Tilburg University with a long-term vision on the development of the campus into a coherent whole. To achieve this goal the Masterplan serves as an underlayer for future zoning plan alterations: the necessary alterations to realise the ESC will be supported by the rules and guidelines as formulated in the Masterplan.

bottom of page